USA is ook enthousiast

24 januari 2008

Bibliotheek New York

Iedere vrijdagmorgen sla ik verwachtingsvol de boekenbijlage van De Volkskrant open om de recensie van mijn boek te lezen. Maar tot nu toe zwijgt De Volkskrant over mijn meest recente meesterwerk. Net als de andere landelijke kranten. Hoe lang moet een schrijver wachten en na hoe lang begrijp je dat er geen recensie komt en dat je liefdeskind verdronken is in het massale aanbod van titels tegen het einde van het jaar? Er moet toch minstens één alerte recensent zijn die het kleinood ziet schitteren tussen de bulk aan boeken?

Toch kwam er deze week weer een opbeurende recensie binnen, zij het van verre en over een ander boek, maar leuk genoeg om deze schrijver voorlopig niet in somberte te laten vervallen. In het januari-nummer van het Amerikaanse Library Journal wordt The Great Mahjong Book positief besproken en aanbevolen.

Foto: Public Library van New York: Is Rep’s available? (meer…)